Studencka Konferencja Naukowa „TE rzeczy. Nie-do-mówienia”

3-4 kwietnia 2009 r.
gmach Biblioteki Głównej UG (ul. Wita Stwosza 53), początek o godz. 10:00.

Konferencja jest objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Prezydenta Miasta Gdańska.

    Tytuł konferencji „TE rzeczy. Nie-do-mówienia” jest celowo wieloznaczny. Chcemy sprawdzić, czy we współczesnej kulturze istnieją jeszcze jakieś tabu, rzeczy, o których z niewiadomych powodów się milczy. Są przecież kwestie, których wypowiedzenie jest niemożliwe z powodu ograniczeń, jakie nakła­dają na nas reguły towarzyskie, społeczne, kulturowe, wreszcie takie, dla których barierę stanowi sam język. Istnieją również niedomówienia wymagające czytania między wierszami i, jak tytuł naszej konferencji, dające wiele możliwości interpreta­cji.

 

Do podążania takimi nieprzetartymi szlakami zaprosiliśmy młodych filologów, psychologów, medio- i kulturoznawców – wszystkich, którzy w swoich badaniach natrafili na drażniącą, trudną do przekroczenia komunikacyjną barierę i mają do zaprezentowania świeże spojrzenie na sprawy, które naprawdę ich interesują.
Tematy referatów poruszają kwestię niewyrażalności w ujęciu wielu współczesnych nauk humanistycznych – od problemów filozoficznych przez gender studies aż po analizę najciekawszych zjawisk współczesnej (i nie tylko!) kultury masowej.
Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy fotografii Piotra Millatiego Żyjąc na peryferiach. Autor ukazuje różnice i podobieństwa między tak odległymi od siebie światami jak włoskie Południe i polska prowincja. Fotografie przedstawiają zamieszkałych tam ludzi w sytuacjach, w których odsłania się zarówno marazm i melancholia ich istnienia, jak i jego niemal epicka barwność. Oba światy boleśnie dotyka odczucie marginalizacji istnienia, oba też znalazły się na uboczu głównego nurtu przemian, unifikującego życie Europejczyków.

Wernisaż odbędzie się 3 kwietnia o godz. 17:00 w Holu Głównym Biblioteki UG.

Organizatorzy:

Koło teoretyków literatury UG
Koło Polonistów UG
ACK UG „Alternator”

Kontakt:

Magdalena Zelent