V PRZEGLĄD TEATRÓW STUDENCKICH FILOLOGÓW KLASYCZNYCH

V Przegląd Teatrów Studenckich Filologii Klasycznej ma charakter ogólnopolskiej cyklicznej imprezy kulturalno-naukowej. W obecnym roku biorą w niej udział studenci i doktoranci z Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego i – oczywiście – Uniwersytetu Gdańskiego.

Przegląd pełni zadanie popularyzowania kultury antycznej i uświadamia młodym ludziom jej trwałą obecność w kulturze Polski i Europy. Cieszył się i cieszy uznaniem we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich w Polsce, które rozwijają badania i prowadzą studia w zakresie filologii klasycznej. Jego wznowienie po kilkuletniej (spowodowanej m.in. problemami finansowymi) przerwie przyjęte zostało z entuzjazmem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytecie Wrocławskim.
Obecna edycja imprezy (podobnie jak dwie poprzednie) składa się z dwóch części – naukowej konferencji studencko-doktoranckiej poświęconej antycznemu dramatowi i jego recepcji w epokach późniejszych oraz właściwego Przeglądu Teatrów, czyli pięciu spektakli przygotowywanych przez studenckie teatry. Przegląd ma charakter konkursu „o bursztynową kameę” dla najlepszego zespołu teatralnego, przewidziane są też nagrody dla najlepszego aktora i aktorki.

Program:
25 IV (środa)
Sesja naukowa (godz. 9-11.30)
Piotr Małek (Toruń), Historia teatru antycznego
Anna Ehlert (Toruń), Morze, ogień i kobieta to trzy nieszczęścia. Obraz kobiety u Eurypidesa
Katarzyna Markowska (Toruń), Kobieta w wybranych komediach Arystofanesa w ujęciu genolo-studies
Elżbieta Chrulska (Toruń), Dramatyczny charakter twórczości Teokryta
Maria Maciejewska (Poznań), Widowisko na widowni – zachowania rzymskiej publiczności
Spektakle
13.30-14  Teatr Mimesis (Gdańsk), „Płaczący Odys” Romana Brandstaettera
14.30- 15.45  Teatr Sfinga (Poznań),  „Żołnierz Samochwał” Plauta
16.15-17.30 Teatr Perpetuum mobile (Toruń), „Bogactwo” (na podstawie komedii Arystofanesa „Plutos”)

26 IV (czwartek)
Spektakle
9.30-10.00  Teatr Skene (Gdańsk),  „Klitajmestra” (według „Agamemnona” Ajschylosa i „Agamemnona” Seneki)
10.30-11.45  Teatr IFK (Wrocław), „Tesmoforie” Arystofanesa
Sesja naukowa (godz. 13.00-15.00)
Olga Śmiechowicz ( Kraków), Arystofanes i jego komedie w nowożytnym teatrze greckim
Dawid Lipiński (Toruń), Warrońskie etymologie synchroniczne: verba theatralia
Natalia Rataj (Toruń), Proces sądowy jako theatrum mundi w świetle mów Marka Tulliusza Cycerona
Paweł Studziński (Gdańsk), Rola Chóru w „Medei” Romana Brandstaettera
Rozdanie nagród (godz. 15.15) – Teatr w Oknie

Kontakt:
katfklas@univ.gda.pl

Patronat:
Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, TVP Gdańsk