Warsztaty tańca irlandzkiego i szkockiego

Z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 Zespół Tańca Celtyckiego  Animus Saltandi zmienia  formę prowadzonych przez zespół zajęć – z wyraźnym podziałem zajęć na grupę tańca szkockiego i grupę tańca irlandzkiego. Zajęcia prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania. Dodatkowo zespół przygotuje ofertę zajęć skierowaną do osób 50+ z zakresu tańca szkockiego Scottish Country Dancing. Treningi zyskują charakter otwarty, bardziej zbliżony do działalności komercyjnej szkół tańca.

Taniec Irlandzki
Zajęcia z tańca irlandzkiego dla grupy początkującej obejmują naukę podstawowych zasad tańca irlandzkiego – poprawnej podstawy właściwej pracy mięęni, naukę podstawowych kroków tańca irlandzkiego oraz prostych choreografii autorskich i tradycyjnych. Grupa początkująca obejmuje głównie naukę  rytmiki reel’owej oraz jig’owej. Zajęcia dla grupy zaawansowanej przewidują rozwijanie umiejętności nabytych w grupie początkującej oraz naukę nowych bardziej skomplikowanych kroków i choreografii. Nacisk postawiony jest ta technikę tańca oraz zgranie tancerzy w grupie.
Taniec Szkocki
Zajęcia z tańca szkockiego dla grupy początkującej przewidują naukę podstawowych zasad tańca szkockiego takich jak postawa i prawidłowa praca nóg. Podczas zajęć pokazywane są proste kroki i choreografie tańca typu Scottish Country Dacing oraz tańców solowych typu Highland.
Zajęcia dla grupy zaawansowanej rozwijają umiejętności nabyte w grupie początkującej oraz naukę bardziej rozbudowanych kroków i choreografii. Dodatkowo zajęcia przedstawiają te¿ nowoczesne podejmie do tańca szkockiego poprzez realizowanie autorskich układów choreograficznych.

Grupa SCD 50+
Z myślą o osobach w wieku 50+ zespół Animus Saltandi proponuje prowadzenie zajęć  z tańca Scottish Country Dancing/ Są to proste tańce grupowe tańczone w rytmice reglowej lub strathspey’owej . Zajęcia mają charakter rekreacyjny, a ich głównym celem jest integracja w tańcu. Podczas zajęć uczestnicy opanowują proste kroki oraz układy kanonu Scottish Country Dancing.

Zajęcia kondycyjno-rozciągające
Zajęcia maja charakter wzmacniający mięśnie oraz rozciąganie poszczególnych partii ciała. Zajęcia podzielone są na dwie części: w pierwszej realizowane są ćwiczenia kondycyjne natomiast w drugiej naciskpostawi9ny jest na spokojne rozciąganie i dogrzewanie mięśni. Zajęcia łączą ze sobą elementy fitness, jogi i Pilates’u a tak¿e ćwiczę technicznych z zakresu tańca irlandzkiego i szkockiego.

Instruktorzy
Taniec irlandzki – Katarzyna Kaszuba, tancerka Zespołu Animus Saltandi z tańcem irlandzkim związana ju¿ ponad 6 lat, prowadzi zajęcia z w sposób miły i przystępny, dostosowując sposób i tempo nauki to potrzeb danej grupy.

Taniec szkocki – Anna Piotrowska, tancerka Zespołu Animus Saltandi z tańcem szkockim związana ju¿ ponad 8 lat , zajęcia prowadzi w sposób energetyczny i wesoły, zwracając uwagę na potrzeby każdego z uczestników.

Kontakt: Katarzyna Kaszuba
e-mail: AnimusSaltandiUG@gmail.com
Tel:502-280-575