Tak wygląda nasz świat

„Transport kolejowy jako alternatywa dla transportu samochodowego. Problemy i prognozy.”

15 października (sobota) 2005 godz. 17.00
Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk,ul. Wita Stwosza 55

WSTĘP WOLNY

Likwidowane są setki połączeń pasażerskich (swoich pociągów pozbawione są ponad pięćdziesięciotysięczne miasta w rodzaju Jastrzębia Zdroju czy Łomży a przez ostatnie 10 lat do niedawna także tereny położone na trasie Ełk – Olecko), inne skazuje się na brak podróżnych poprzez złe rozplanowanie rozkładów jazdy; masowo zwalnia się kolejarzy (z 550 tys. zatrudnionych na kolei w 1987 r. do ok. 135 tys. obecnie) a jakiekolwiek dopłaty do przewozów traktuje jako uciążliwą dla budżetu dotację. Równocześnie rozbudza się apetyty społeczne związane z programem budowy autostrad, które wobec wysokich kosztów, niewielkich zysków dla lokalnych społeczności a także zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców okazują się mrzonką…
Spotkanie ma na celu kompleksowe przedstawienie złożoności problemu oraz wykazać duże znaczenie problemu jakim jest transport publiczny.
Pomimo ciągle panującego przekonania, że transport samochodowy cieszy się wciąż uprzywilejowaną pozycją, chcemy pokazać, że isntnieją dla tej dominacji alterantywy i taki stan nie jest jedynym rozwiązaniem problemów komunikacji lądowej.
Na problem składają się więc zarówno wieloletnie zaniedbania na centralnych władz państwowych, traktujących kolei po macoszemu (mimo, iż polska sieć kolejowa jest dużo bardziej rozwinięta niż drogowa) jak i kumulacja błędnych decyzji kierownictwa Polskich Kolei Państwowych (od niewłaściwego rozkładu jazdy, niedostosowanego do potrzeb udających się do miejsc pracy czy nauki pasażerów, aż po doprowadzenie do ruiny znacznej części infrastruktury na skalę niespotykaną w innych krajach Europy Środkowowschodniej).
Nie oznacza to jednak, że panuje stagnacja w tej materii. Nową perspektywą staje się postepująca regionalizacja wspomagana przez samorządy lokalne w w różnych rejonach Polski (Warmia i Mazury, Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze).

Na postkanie złożą sią wykłady oraz projekcja filmu „Wpuszczeni w korek”

Wykłady i goście:

„Polska polityka transportowa – deklaracje i realia”
Piotr Rachwalski – absolwent Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. A Mickiewicza oraz Wydziału Ekonomii Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, członek Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich. W latach 2003/2004 szef działu przewozów pasażerskich jednej z większych firm przewozowych w Polsce północnej. Konsultant i doradca z zakresu transportu publicznego. Były radny samorządowy i twórca portalu www.ratusz.pl.

„Rozkłady jazdy pociągów a sytuacja na PKP – na podst. doświadczeń z woj. opolskiego.”
Marek Szpirko – pracownik PKP PLK, projektant i doradca z zakresu rozkładów jazdy kolejowych (od 1996 r.), w latach 2001 – 2004 r. wiceprezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Wicedyrektor Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Woj. Opolskim, z ramienia Stowarzyszenia Zielone Mazowsze – Centrum Zrównoważonego Transportu. Twórca zintegrowanego systemu rozkładów jazdy.

„Koleje Mazowieckie – czy regionalizacja się nam opłaca?”
Karol Trammer – redaktor naczelny niezależnego dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”, poświęconego kolei na Mazowszu. Stały współpracownik prasy kolejowej („Świat Kolei”, „Technika Transportu Szynowego”, „Wolna Droga”). Mieszka w Warszawie.

Pokaz filmu:

„Wpuszczeni w korek” („Taken for a ride”)
Reżyseria: Jim Klein / Martha Olson
Produkcja: Films Transit Inc.
Czas trwania: 50 min.

Film przedstawia materiały archiwalne pokazujące, jak koncerny samochodowe i paliwowe niszczyły transport publiczny w U.S.A. oraz szerokie konsekwencje tego faktu.. Między innymi obejrzeć można sceny palenia tramwajów, rozbierania torów kolejowych, sabotaże w imię „postępu i dobra powszechnego”.

Organizacja:
Kulturalny Kolektyw UG, Akademickie Centrum Kultury UG

Cykl „Tak wygląda nasz świat” jest próbą prezentacji ruchów społecznych i prowadzonych przez nie kampanii. Zawarte w filmach i wykładach poglądy nie zawsze są prywatnymi opiniami organizatorów.