Wystawa fotograficzna „Inside Italy”

Zdjęcia: Piotr Pędziszewski
Biblioteka Główna UG
1-22 października

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to jedna z akcji prowadzonego przez Unię Europejską Programu ‘Młodzież w działaniu’. Projekty bazują na edukacji pozaformalnej, różnorodności kulturowej, kształtowaniu postaw obywatelstwa europejskiego i polityce równych szans. Wolontariuszami mogą zostać osoby w wieku 18-30 lat. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i odbywać się w jednym z krajów unijnych (Kraje Programu) lub Krajów Partnerskich (na przykład państwa Ameryki Łacińskiej).

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” aktywnie włącza się w działanie programu. W przyszłym roku planuje gościć pierwszych wolontariuszy.

W dniach od 1 do 22 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie można obejrzeć wystawę zdjęć autorstwa Piotra Pędziszewskiego. Jest ona owocem sześciomiesięcznego pobytu we Włoszech i pracy jako wolontariusz w jednej z Sycylijskich organizacji kultury. Zdjęcia są fragmentarycznym opisem życia, spotkanych ludzi i podróży, jakie odbył autor.

Wystawa organizowana jest przez Uniwersytet Gdański i Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.