Organizator

Akademicki Chór UG
Akademicki Chór UG
Email
chor@ug.edu.pl
Strona WWW
AKADEMICKI CHÓR UG
Kategoria
Kod QR

Data

cze 18 - 19 2022
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Musica in Urbe w Bydgoszczy

Kolejny sukces Akademickiego Chóru UG

Nagrodę za wykonanie utworu kompozytora bydgoskiego oraz złoty dyplom w kategorii Chórów Mieszanych otrzymał Akademicki Chór UG w IV Ogólnopolskim Konkursie i Festiwalu Muzyki Chóralnej Musica in Urbe w Bydgoszczy. Podczas sobotniego przesłuchania w kategorii chóry mieszane, zespół pod dyrekcją Anety Majdy zaprezentował bardzo zróżnicowany i niezwykle trudny technicznie program: M. Zieleński, O gloriosa Domina, Sz. Godziemba – Trytek, The mistery of faith, T. Vulc, O Sapientia I N. Alcala, Tiptipa kemmakem. W swojej kategorii chór konkurował z zespołami z Chełmna, Łodzi, Torunia i Warszawy i bardzo dobrze się zaprezentował wyróżniając się piękną, szlachetną barwą i spójnością brzmienia.

Po przesłuchaniach chór wystąpił podczas flash-moba popularyzującego muzykę chóralną, a popołudniu zaśpiewał na koncercie festiwalowym, podczas którego zaprezentował ciekawy repertuar świecki a cappella we wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W trakcie niedzielnego koncertu finałowego, gdzie wystąpiły wszystkie chóry biorące udział w Konkursie, Akademicki Chór UG wykonał utwór O Sapientia, Tadeji Vulc, za który został wyróżniony nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora. Ponadto jury w składzie: prof. dr hab. Marek Gandecki (przewodniczący), prof. dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. dr hab. Marek Rocławski oraz prof. dr hab. Renata Szerafin – Wójtowicz wręczyło Akademickiemu Chórowi UG nagrodę za wykonanie utworu kompozytora bydgoskiego Sz. Godziemba Trytek – The Mystery of Faith oraz co najważniejsze złoty dyplom w kategorii Chórów Mieszanych, gdzie uzyskał 92 punkty.

Mimo mnóstwa popandemicznie realizowanych projektów, Akademicki Chór UG w minionym semestrze wziął udział w międzynarodowym festiwalu oraz dwóch konkursach, podczas których zaprezentował się na najwyższym poziomie, zdobywając złote dyplomy z wysokimi punktacjami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 1/3 składu zespołu stanowią obecnie tegoroczni chórzyści – studenci pierwszych lat Uniwersytetu Gdańskiego, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu, zdolnościom i ciężkiej pracy stali się bardzo ważną częścią zespołu i są doskonałą prognozą na przyszły rozwój.

Wydarzenie zostało zakończone.