Tag PRZEZROCZE

Trzeci numer rocznika „Przezrocze”

„Przerocze” jest to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych 2013 roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, zarówno autorskie, jak i gatunkowe, opisuje debiuty, nadzieje i rozczarowania. Poza tym ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a…

Spotkanie promocyjne rocznika „Przezrocze”

Zapraszamy do zaczytania się w trzecim numerze rocznika „Przezrocze” W tym roku, dość niekonwencjonalnie, spotkamy się w kawiarnianej przestrzeni. Przy napojach chłodzących podziękujemy sobie wzajemnie za współpracę, porozmawiamy o kinie i nie tylko – zaznaczamy, że spotkanie jest otwarte, mile…