Akademia Laboratorium Pieśni

Grupa zakończyła działalność

Trening to rozmowy ciała, oddechu, tchnienia, dźwięku, melodii i rytmu. Niekiedy jest to dialog z muzyką, która grana jest obok. Trening to obnażenie ciała i badanie stanu ducha, wzajemne strojenie. Trening to stawianie pytań, przede wszystkim – o siebie.

Włodzimierz Staniewski

Akademia to wspólne dzieło Aliny Jurczyszyn I Kamili Bigus. W ramach ACK działała w latach 2012-2018. Działalność skupiała się na realizacji autorskich warsztatów prowadzonych autorską metodą pracy z pieśniami tradycyjnymi, głosem, ciałem, oddechem. Inspirowana treningiem teatru „Gardzienice”, rozbudowana o doświadczenia pracy przy projektach Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w leśnej bazie Instytutu w Brzezince oraz w Studiu na Grobli w Szkole Artistic Research Maisternia Pisni z Ukrainy.

Efektem pracy grupy było nagranie i wydanie płyty.

Alina Jurczyszyn: pieśniarka, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz studiów humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim, założycielka i wokalistka trójmiejskiego zespołu Laboratorium Pieśni, uczestniczka projektów paramuzycznych Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu ( m.in. Giving Voice, Majsternia Pisni z Ukrainy, Drewo ), Międzynarodowych Warsztatów Śpiewu Archaicznego, projektu Serce Dzwonu ( wyprawa przez wsie kajockie, nauka tradycyjnych pieśni z udziałem miejscowych śpiewaczek )

Kamila Bigus: skrzypaczka, aranżerka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, wokalistka i muzyczka zespołu Laboratorium Pieśni, gra w wielu projektach muzycznych, studiuje na ASP.

W pracach Akademii udział brały min.:

Joanna Borof
Natalia Chylińska
Alicja Hoppe
Ada Kodzik
Monika Maciasz
Alina Makarowa
Monika Masalon
Natalia Molęda
Monika Niklas
Natalia Osuch
Marta Piasecka
Anna Piotrowska
Malwina Singer
Natalia Suchocka
Magda Śmierzchalska
Aneta Wadowska
Anna Waluś
Karolina Stawiszyńska
Klaudia Lewandowska

Spotkania Akademii skupiały się wokół poszukiwań i rozwoju:

– zespołowego praktykowania muzyki i śpiewu ( praca z pieśniami tradycyjnymi, nauka śpiewu w wielogłosach )

– fenomenu głosu, jego wzmocnieniu ( emisja, impostacja, trening oddechowy )

– naturalnej muzyczności człowieka ( muzycznym odczuwaniu świata )

– ciała obudzonego, żywego ( praca z rytmem ciała, ćwiczenia rozluźniające z akcentem na kręgosłup, trening zmysłów )

– wzajemności, działań partnerskich i zespołowych ( budowanie relacji uważności, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za wspólną pracę, umiejętności zestrajania się z grupą, tworzenia twórczej energii, wspomagania się w pracy i wykorzystywaniu potencjału każdego z uczestników )

Archiwum wydarzeń